ประชุมวิชาการการแพทย์บูรณาการ: การปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ
Pain management and Insomnia Medical Conference, Date: 14-15 September 2023 @MIRACLE GRAND CONVENTION HOTEL, BANGKOK
การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติของแพทย์แผนไทย ด้านกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบผสมผสาน สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (รุ่นที่ 2)
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน Cannabiz One โรงแรม เฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา
การอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะแพทย์แผนไทย ด้านการผลิตยากัญชาทางการแพทย์ (รุ่นที่ 1)
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
งานสัมมนานวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ครั้งที่ 1
เรื่อง Innovative Immune Therapy (นวัตกรรมบำบัดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ณ กรุงเทพฯ
การประชุมเชิงปฎิบัติการ 
แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์ รุ่นที่ 4
การประชุมเชิงปฎิบัติการ 
แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์ รุ่นที่ 5
การประชุมเชิงปฎิบัติการ 
แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์ รุ่นที่ 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ
งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ฟ้าทะลายโจรสมุนไพรไทยร่วมต้านภัยโควิด 19
นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา นายกสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสามผสาน เป็นประธานเปิดการงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ฟ้าทะลายโจรสมุนไพรไทยร่วมต้านภัยโควิด 19
การประชุมเชิงปฎิบัติการ 
แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์
การประชุมเชิงปฎิบัติการ 
แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น ๓ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
จัดโดย สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับ กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
งานสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์
งานสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ และ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการผลิตกัญชาทางการแพทย์ ระหว่าง