การประชุมเชิงปฎิบัติการ 
แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์ รุ่นที่ 4

2021-07-11 22:24:36

      

     ขอเชิญวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ (รุ่นที่ 4) ผ่านโปรแกรม ZOOM ONLINE โดยให้กำหนดการคงเดิม โดยอัตราค่าลงทะเบียนจาก 5,000 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท สมาคมฯจะจัดส่งใบประกาศนียบัตร และใบเสร็จทางไปรษณีย์ 

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

โดย สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน 


 ✩ สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3e69QgM  

✩ กำหนดการ :  https://bit.ly/3e6ncJW 

☎️ โทร 0922674155 (คุณสุรัตน์ตา) 

✩ LINE OA >> https://lin.ee/P9uOUCD

ไฟล์ประกอบ:
AGENDA3107-A.pdf