การประชุมเชิงปฎิบัติการ 
แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์

2021-04-02 17:20:36

      

การประชุมเชิงปฎิบัติการ 
แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น ๓ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
จัดโดย สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับ กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มเพื่อนไฟล์ประกอบ:
AGENDA%200408_1617081148.pdf