การประชุมเชิงปฎิบัติการ 
แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์ รุ่นที่ 5

2021-08-09 02:40:21

      

ขอเชิญวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ (รุ่นที่ 5) ผ่านโปรแกรม ZOOM ONLINE โดยให้กำหนดการคงเดิม โดยอัตราค่าลงทะเบียนจาก 5,000 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท สมาคมฯจะจัดส่งใบประกาศนียบัตร และใบเสร็จทางไปรษณีย์ 

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม  2564

โดย สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน 


✩ สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3xiMdbx

✩ กำหนดการ :  

☎️ โทร 0922674155 (คุณสุรัตน์ตา) 

✩ LINE OA >> https://lin.ee/P9uOUCD
ไฟล์ประกอบ:
AGENDA2808-A.pdf