งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ฟ้าทะลายโจรสมุนไพรไทยร่วมต้านภัยโควิด 19

2021-03-01 22:00:16

      

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา นายกสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสามผสาน เป็นประธานเปิดการงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ฟ้าทะลายโจรสมุนไพรไทยร่วมต้านภัยโควิด 19 โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก ศ.ดร.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร (ราชบัณฑิต) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมเสวนาวิชาการ “ฟ้าทะลายโจรสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย ร่วมต้านภัย โควิด 19 และ อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ดำเนินรายการ
จัดโดย สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี