การประชุมเชิงปฎิบัติการ 
แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์ รุ่นที่ 3

2021-06-30 22:06:10

      

     ขอเชิญวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ (รุ่นที่ 3) 

     เนื่องจากประกาศจาก สสจ.พระนครศรีอยุธยาเรื่องการกักตัวเมื่อเข้าพื้นที่ ทำให้สมาคมฯจึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรม ผ่านโปรแกรม ZOOM ONLINE โดยให้กำหนดการคงเดิม โดยอัตราค่าลงทะเบียนจาก 5,000 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท สมาคมฯจะจัดส่งใบประกาศนียบัตร และใบเสร็จทางไปรษณีย์ 

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

โดย สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน 


 ✩ สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/35VeCt2

✩ กำหนดการ >> https://bit.ly/3jdNxsQ

☎️ โทร 0922674155 (คุณสุรัตน์ตา) 

✩ LINE OA >> https://lin.ee/P9uOUCD

ไฟล์ประกอบ:
AGENDA 0710-A.pdf