การอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะแพทย์แผนไทย ด้านการผลิตยากัญชาทางการแพทย์ (รุ่นที่ 1)

2022-05-02 17:34:15

      

การอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะแพทย์แผนไทย ด้านการผลิตยากัญชาทางการแพทย์ (รุ่นที่ 1) 
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565

ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเรียน

  1. ผู้ประกอบวิชาชีพการแผนไทย ด้านเวชกรรมไทย (พท.ว.) เภสัชกรรมไทย  แพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.) หรือ ใบรับรองหมอพื้นบ้าน 
  2. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ ที่กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกให้การรับรอง
  3. ผู้มีหรือท่านกำลังยื่นขอ ใบอนุญาต จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยและจำหน่ายให้สถานพยาบาล 
  4. วิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชา และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป


 วิธีการชำระเงิน : ลงทะเบียน 5,000 บาท  โอนเงินพร้อมแนบสลิป ชื่อบัญชี “สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 142-0-29410-5 ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงสาธารณสุข –ติวานนท์  หรือ โอนและชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่  MEDUGATE.COM


กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่และเอกสารโอนเงินส่งมาที่  
 LineOA: @inmacenter
 สายด่วน คุณออย 0922674155

ไฟล์ประกอบ:
upskill-Letter.pdf