งานสัมมนานวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ครั้งที่ 1

2021-08-09 02:38:52

      


งานสัมมนานวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ครั้งที่ 1 
เรื่อง Innovative Immune Therapy (นวัตกรรมบำบัดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน)
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564  เรียนผ่านระบบ ZOOM ONLINE 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
-แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
-นักศึกษาแพทย์ 
-บุคลากรทางการแพทย์ 
-พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 
☑ ลงทะเบียนก่อน 1 พ.ย. 64 : 5,000 ฿ 
☑ ลงทะเบียนหลัง 1 พ.ย. 64 : 6,500 ฿ 


☑ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย pdf
☑ ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 7 วัน 
☑ ส่งเอกสารและใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์
☑ ดาวน์โหลดกำหนดการ (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)


***ปิดรับสมัคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 หรือผู้สมัครเต็ม*** 
#INMA2021  #IMMUNE #CANCER


สนใจติดต่องานประชุม คุณออย 092 267 4155 

ไฟล์ประกอบ:
INMA2021-ZOOMAGENDA_1628450974.pdf