การใช้เทคนิคโพรโลเทอราพี ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

2021-03-01 22:05:31

      

ชื่องานวิจัย : การใช้เทคนิคโพรโลเทอราพี ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม: กรณีศึกษาผู้ป่วย 1 รายผู้แต่ง : นพ. ศิต เธียรฐิติ ชื่อวารสาร : เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings) ปีที่ : –ฉบับที่ : –ปีที่วิจัย : 2018หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : ศูนย์การแพทย์บูรณาการ กรุงเทพฯบทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

บทคัดย่อ

รายงานผู้ป่วยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ในเวชปฏิบัติและบุคลากรทางแพทย์ได้รับทราบถึงวิธีทางเลือกในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีโพรโลเทอราพี (Prolotherapy)กรณีศึกษาผู้ป่วยชาย อายุ 80 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม มีอาการปวดเข่าข้างขวา เดินติดขัด และเข่าเบี้ยวผิดรูป ที่มารับบริการ ที่ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอบโซลูทเฮลท์ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา ผู้ป่วยมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาขอความเห็นที่สองในการรักษาอาการปวดเข่า จากโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งผู้ป่วยเคยได้รับคำแนะนำจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งนึง ให้ใช้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการ และเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่า แต่ผู้ป่วยปฏิเสธ แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายผู้ป่วย พบว่า เข่าด้านขวาของผู้ป่วยเริ่มมีภาวะเบี้ยวผิดรูป มีเสียงดังภายในข้อเวลามีการเคลื่อนไหว และบริเวณเส้นเอ็นด้านข้างของข้อเข่ามีการหย่อนตัว และกดเจ็บ แพทย์ได้ส่งถ่ายภาพรังสี พบว่าข้อเข่ามภาวะเสื่อมมาก มีการแคบตัวของช่องว่างระหว่างข้อเข่าอย่างมากจนกระดูกขาส่วนต้นขาแนบชิดกับส่วนล่างอย่างชัดเจน แพทย์จึงยืนยันการวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม รวมถึงให้การรักษากับคนไข้ด้วยวิธีโพรโลเทอราพี หรือการใช้สารละลายเข้มข้นเช่น กลูโคส ฉีดกระตุ้นไปยังภายในข้อ และจุดติดของเส้นเอ็นต่างๆรอบข้อต่อเพื่อกระตุ้นการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ ทุกๆ สองสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นจำนวน 6 สัปดาห์ ร่วมกับการให้โภชนาการเสริม อาทิเช่น วิตามินซี คอลลาเจน วิตามินและเกลือแร่รวม และกลูโคซามีน ติดตามผลการรักษา ทุกๆครั้งหลังที่มีการฉีดกระตุ้นด้วยเทคนิคโพรโลเทอราพี ผู้ป่วยจะมีอาการปวดและระบบเข่าเพิ่มขึ้นไปราวๆ สองวัน และหลังจากนั้น หนึ่งสัปดาห์อาการปวดต่างๆจะลดลง รวมไปถึงสามารถเคลื่อนไหว เดิน และการทรงตัวดีขึ้นเป็นลำดับ ติดตามผลเป็นเวลาสามเดือน พบว่า อาการปวดเข่าของผู้ป่วยลดลง และเมื่อยืนยันจากภาพถ่ายรังสีหลังรักษา พบว่า ช่องว่างระหว่างข้อต่อของเข่ามีขนาดเพิ่มขึ้น สรุปการรักษาแบบโพรโลเทอราพี เป็นการรักษาทางเลือก โดยมีหลักการคือใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงเช่น กลูโคส มากระตุ้นให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ เทคนิคนี้ใช้งบประมาณในการรักษาน้อย และได้ผลลัพธ์ของการรักษาที่ดี โดยเฉพาะการบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ดี โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงที่ทำให้เนื้อเยื่อเปื่อยยุ่ยแบบสารสเตออยด์ การรักษานี้จึงเป็นหนึ่งในวิธีทางเลือกของการรักษาของโรคข้อเสื่อมได้

คำสำคัญ: โพรโลเทอราพี ปวดเข่า โรคข้อเข่าเสื่อม การบรรเทาความเจ็บปวด ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) : การใช้เทคนิคโพรโลเทอราพี ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม: กรณีศึกษาผู้ป่วย 1 รายลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –บทความสั้น(Text): –ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –เจ้าของงานวิจัย : นพ. ศิต เธียรฐิติ